Om bloggen Boktips

Här bloggar elever som läser svenska och läs- och skrivinlärning och andra kurser på Lärvux i Stockholm. Lärare som använder bloggen är bland andra Anita Ramberg och Tine Torkelsdotter. Bloggen är en del av ett bloggprojekt på Lärvux i Stockholm som du kan läsa mer om på larvuxbloggar.se.